top of page

Velkommen på den ” Global Forest Kindergarden ” forum

Forumet blev sat i gang efter initiativet af den 1. Internationale dag af skovbørnehavet. Forumet skal støtte og fremmer alle naturgrupper fra hele verden, til at danne et netværk.

Dänemark

” Natur Kids Worldwide hånd i hånd ”, skal forbinde alle børn fra dette verden med en sang. Musikeren, Naturpædagogen og Børnehavepadagogen, Marius Tschirku fra Schweiz, kunne vi overtale til at skrive den sang. Sangen spilles bedst i skoven, tekster og noter til eftersyngning, stiller vi til rådighed.

Mosaik Foto

“Nature Kids worldwide hand In hand”

Billeder fra alle lande skal forbindes med hjælp af et Mosaik-træ, dertil ønske vi os fra alle Skov- og Naturgrupper som ønsker at deltager, et billede.

Træet, til sidst bestående af mange små billeder, skal derefter global står for verdens naturbørn.

Træet kan individuel bruges, som plakat i egne interesser , og viser skovbørnehavets eller lignende institution, mærket med navn, adresse, sted og land.

Mail til: Nature Office

Tak Michael Schillig til oversættelsen

bottom of page