top of page

Witajcie na“Global Forest“

W oparciu o inicjatywę I Międzynarodowego Dnia Przedszkola Leśnego stworzyliśmy tę platformę.

Platforma ma pomóc wszystkim grupom przyrodniczym na całym świecie, od edukacji leśnej, przyrodniczej i dzikiej przyrody, po globalną sieć.

Polen

"Nature Kids na całym świecie ręka w rękę" powinno połączyć wszystkie dzieci przyrody tego świata z piosenką. Udało nam się nakłonić muzyka, pedagoga przyrody i nauczyciela przedszkola Mariusza Tschirky ze Szwajcarii do napisania tej piosenki.

Piosenka może być odtwarzana przez wszystkich z gitarą w lesie. Wszystkie notatki i teksty zostaną udostępnione do śpiewania.

Mosaik Foto

"Nature Kids na świecie ręka w rękę"

Zdjęcia ze wszystkich krajów świata mają być zjednoczone w wielkim drzewie mozaiki. W tym celu chcemy mieć zdjęcia wszystkich grup leśnych i przyrodniczych, które chcą uczestniczyć w nim na całym świecie. Drzewo, które składa się na końcu wielu, wielu małych zdjęć, powinno być globalne dla dzieci natury tej ziemi. Duże drzewo może być wykorzystane jako plakat do własnych celów - z podaniem nazwy, miejsca i kraju leśnego przedszkola lub instytucji.

Wyślij do: Nature Office

Dziękujemy Magdzie Rolfs

za polską wersję

bottom of page