top of page

Chào mừng bạn đến với nền tảng Nhà trẻ toàn cầu

Dựa trên sáng kiến Ngày quốc tế lần thứ nhất của Trường mầm non Forest, chúng tôi đã xây dựng được nền tảng này.

Nền tảng này nhằm giúp tất cả các nhóm thiên nhiên trên toàn thế giới từ rừng, thiên nhiên và giáo dục hoang dã đến toàn cầu.

Vietnam

"Thiên nhiên trẻ em trên toàn thế giới nắm trong tay" nên kết nối tất cả trẻ em thiên nhiên của thế giới này với một bài hát. Chúng tôi đã có thể nhận được nhạc sĩ, nhà sư phạm tự nhiên và giáo viên mẫu giáo Marius Tschirky từ Thụy Sĩ để viết bài hát này.

Bài hát có thể được phát lại bởi tất cả mọi người với cây đàn guitar trong rừng. Tất cả các ghi chú và văn bản sẽ được làm sẵn để hát.

Ảnh Mosaic

"Thiên nhiên trẻ em trên toàn thế giới tay trong tay"

Ảnh từ tất cả các nước trên thế giới sẽ được kết hợp trong một bức tranh khảm lớn. Vì điều này chúng tôi muốn có một bức ảnh của tất cả các rừng và các nhóm thiên nhiên muốn tham gia vào nó trên toàn thế giới. Cái cây, bao gồm ở phần cuối của rất nhiều bức ảnh nhỏ, nên là toàn cầu cho những đứa trẻ thuộc bản chất của trái đất này. Cây lớn có thể được sử dụng làm poster cho mục đích của bạn - được cung cấp với tên, địa điểm và quốc gia của trường mẫu giáo rừng hoặc tổ chức.

Mail an: Nature Office

Thank you Micha Becker for the Vietnamese version

bottom of page